به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نتیجه دو حوزه انتخابیه کرمانشاه و سمیرم اصفهان مشخص شد: 

از حوزه انتخابیه کرمانشاه، آقای ابراهیم عزیزی با تعداد رأی 21,966 به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

از حوزه انتخابیه سمیرم در استان اصفهان،آقای اصغر سلیمی با تعداد رأی 8505 به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: