«محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با "افتتاح مسیر دوم فیبر نوری خلیج فارس" گفت: شهروندانی در جزایر خلیج فارس زندگی می‌کنند که تأمین ارتباطات پایدار برای آنان حائز اهمیت است. ارتباطات در این مناطق بر روی شبکه رادیویی بود که در زمان طوفان و دریا، اختلال برایشان ایجاد می کرد و منجر به قطعی ارتباط می شد. 

او ادامه داد: با ایجاد یک شبکه پایدار و فیبر نوری در خلیج فارس، ساکنین این جزایر از یک ارتباطات پایدار و مناسب برخوردار می‌شوند تا بتوانند خدمات فضای مجازی را در اختیار داشته باشند. 

آذری جهرمی گفت: جمعیت زیادی در قشم زندگی می‌کنند که دانش‌آموز هستند و می‌خواهند از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنند اما با توجه به این ناپایداری، دچار مشکل می‌شدند امروز با این افتتاح، مشکل آنها حل می شود.۳

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: