به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،235 نفر از علمای بحرینی با امضای دادخواستی عادی‌ سازی روابط بحرین و رژیم صهیونیستی را رد کردند.

علمای بحرینی با صدور بیانیه ای خاطرنشان کردند که مخالفت با عادی سازی و اشکال آن یکی از اصول و ارزشهای ثابت اسلامی و عربی ماست و ما بر موضع شرعی خود در قبال مساله فلسطین و حق ملت مظلوم فلسطین در بازپس گیری تمام حقوق خود و خاک و سرزمین خود تاکید می کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده است که قدس یک سرزمین اسلامی است و نباید حتی یک وجب از آن یهودی سازی شود. امت اسلامی با تمام اقشار و گروه های خود نباید از این اصول و ارزشها صرف نظر کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: