به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، تاکسى هاى زرد رنگ شهر نیویورک شهرتى جهانى دارند، اما اکنون ادامه کار آنها با مشکل روبرو شده است.

صدها راننده تاکسى در اعتراض به وضعیت اقتصادى خود اعتصاب کردند.

ایام کرونا و تاکسى هاى اینترنتى و خلوت بودن خیابان ها موجب شده که نتوانند اقساط خود را بپردازند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: