به گزارش گروه خبر خبرگزارى برنا، متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (دامت برکاته)

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام به استحضار می‌رساند،

اقدام دادستان محترم تهران در تشریح رسانه‌ایاقداماتی که در برخورد با کوه‌خواری و زمین‌خواری وتخلف از ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی بهدست شهرداران و در اثر فقدان نظارت شوراهایاسلامی شهر در محدودۀ حومۀ تهران انجام گرفته،ستودنی است.

این قبیل تخلف‌ها با شدت بیشتر در شهر تهران بویژهدر کوهپایه انجام گرفته که عمدتاً شامل: 

1-تبدیل کاربری از فضای سبز به مسکونی و تجاری؛

2-صدور پروانۀ ساخت بر خلاف ضوابط؛

3-چشم پوشی از تخلف های ساختمانی با اخذ جریمهبه جای قلع و قمع؛

4-جعل سند؛

5-فروش تراکم است، که در برگیرندۀ منافع شهرداری ونیز صاحب‌کاران شده ولی حقوق عمومی شهروندان راضایع کرده و بر قابلیت زیستی شهر بر اثر تمرکزآلودگی‌ها و کاهش امکان طبیعی رفع آنها، خسارتیجبران ناپذیر وارد آورده و آیندۀ برخی از مناطق که رویخط گسل قرار گرفته‌اند و جواز بلندمرتبه‌سازی به آنهاداده شده، به مخاطره انداخته است.

این تخلف‌ها از ۲۵ سال پیش روند رو به افزایش داشتهو در دهۀ ۹۰ به اوج خود رسیده و چون محل کسبدرآمد برای شهرداری بوده متأسفانه علاوه بر خسارت بهشهرسازی موجب تسری تخلف‌ها به بسیاری ازشهرهای دیگر شده است. بعلاوه با در اختیار گذاردنتراکم‌های سیار و هولوگرام‌دار عملاً اوراق بهادار غیرقانونی ایجاد و باعث خلق پول و افزایش نقدینگیبی‌حساب و کتاب و در نتیجه تشدید روند گرانی و تورمو کاهش ارزش پول ملی شده است، که جرم بودن آنمحرز است.

مصادیق این تخلف‌های بیّن که بسیاری از آنها با سوءاستفاده از اختیارات، انجام گرفته تقدیم دادستانمحترم کل و دادستان محترم تهران شده است. 

امید است با دستور قاطع جناب‌عالی و به دنبالاقدامات اخیر که در لواسان انجام گرفته، اصلاح روندساخت و سازها و ساماندهی شهر تهران بویژه درکوهپایه، با جدیت دنبال شود و ضمن رسیدگی بهتخلف‌های گذشته که بعضاً به صورت حقوق مکتسبهدرآمده است، از تشدید نابسامانی‌های ناشی ازتخلفات شهرداری و عدم اعمال نظارت مؤثر شورایاسلامی شهر جلوگیری شود. 

با تشکر

سیّدمصطفی میرسلیم

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: