به گزارش گروه سیاسی برنا، شیخ صباح الخالد الصباح، نخست وزیر کویت، که در غیاب امیر این کشور و به صورت اینترنتی سخن می گفت، خواستار انجام اقدامات جدی برای ایجاد اطمینان بین کشورهای خلیج فارس و همکاری برای رفع تنش در منطقه شد.

وی اظهار کرد: کویت بار دیگر خواستار انجام اقدامات جدی تهران برای ایجاد اعتماد متقابل به منظور شروع گفت وگو مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: