به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در پستی اینستاگرامی نوشت: وزارت صمت، با توجه به گستره وسیع ماموریت‌ها و شرح وظایف، از نقاط بسیار کلیدی دستگاه اجرایی است. این وزارتخانه علاوه بر حوزه صنعت و معدن نقش بسیار مهمی در مدیریت بازار دارد.

تنظیم بازار جزء نیازهای اساسی این روزهای کشور است و از همین رو تعیین تکلیف وزارت صمت برای دولت و شخص رئیس‌جمهور فوق العاده حائز اهمیت و برای کشور بسیار ضروری است. در همین راستا، خوشبختانه جمع‌بندی‌ها برای انتخاب وزیر پیشنهادی به نتیجه رسیده و گزینه بسیار توانمند و کارنامه‌داری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده است.

 هم آقای دکتر روحانی و هم مجموعه دولت، به صلاحیت و توانمندی آقای دکتر رزم‌حسینی ایمان و اعتقاد کامل دارند. 

لذا امیدواریم ایشان با کوله‌باری از تجربه و کارنامه قابل قبولی از که در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری، از جمله در سمت استانداری دو استان مهم کرمان و خراسان رضوی دارند، با اعتماد نمایندگان محترم ملت، راهی وزارت صمت شوند و این وزارتخانه با تمرکز و ظرفیت کامل، در مسیر حل مشکلات مردم فعال شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: