به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پس از اینکه ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستورکار مجلس قرار گرفت؛ نمایندگان در حین رأی گیری مورد تذکر هیات رئیسه مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، قرار گرفتند.

قاضی زاده نام تک تک نمایندگانی که در صحن مجلس در حال قدم زدن بودن را صدا می‌کرد و از آنها می خواست بر صندلی‌های خود، مستقر شوند.

قاضی زاده گفت: مدام از نمایندگان می خواهم که در رأی گیری شرکت کنند حتی نام آنها را می‌برم، ولی آنها توجه نمی‌کنند.

البته این موضوع از جانب نماینده مردم تهران هم، مورد تذکر قرار گرفت.

شریعتی در این باره گفت: در شأن مجلس نیست که در هر رأی گیری، 60 نماینده حضور نداشته باشند.

قاضی زاده همچنان به تذکرات خود خطاب به نمایندگان ادامه داد و گفت: نمایندگانی که در حال قدم زدن در صحن مجلس، بدون توجه به رأی گیری هستند برای دقیقه‌ای هم که شده بر روی صندلی خود بنشینند و رأی دهند و در جلسه مجلس، مشارکت داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: