«موسوی غضنفر ابادی»، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با جلسه کمیسیون حقوقی و اولویت های این کمیسیون گفت: امروز دومین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار شد و در رابطه با آیین نامه داخلی، مصوبات بررسی شد. 

 او ادامه داد: در این جلسه اولویت های کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که مرکز پژوهش ها، قوه قضاییه و دولت، اولویت های خود را در طرح ها و لوایح ارایه کنند و در جلسه آتی با توجه به این اولویت ها، در دستورکار کمیسیون قرار گیرد. 

او در پاسخ به این سوال که ایا رایزنی با قوه قضاییه برای سرکشی از زندان ها خواهید داشت، مطرح کرد: اگر گزارش به دست ما برسد جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع می شود و اگر لازم باشد با هماهنگی قوه قضاییه، این بررسی صورت می گیرد.۳

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: