به گزاشر گروه خبر خبرگزاری برنا، بابک نگاهداری نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس، بیان کرد: ارائه طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن، الزام دولت به بازنگری طرح جامع مسکن، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر خانه های خالی، اختصاص منابع لازم در بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از طرح اقدام ملی مسکن، تقویت اعتبارات طرح های عمرانی در بودجه ۱۴۰۰ و پیش‌بینی اعتبارات لازم از محل منابع مدیریت بحران برای بازسازی خسارات ناشی از حوادث طبیعی، از جمله موارد مدنظر کمیسیون عمران به عنوان اولویت پیشنهادی است که در جلسه امروز مطرح شد.

رئیس حوزه ریاست مجلس، با بیان اینکه قالیباف در این جلسه تمرکزگرایی بیش ازحد در کشور و وجود برخی مشکلات ساختاری را عاملی دانست که سازمان‌ها را از انجام وظایف ذاتی شان دور می‌کند، افزود: رییس مجلس همچنین تعیین تکلیف ساختار شهرداری ها در کشور را امر مهمی برشمرد که باید در دستور کار مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون امور داخلی و کمیسیون عمران قرار گیرد.

نگاهداری تاکید کرد: رییس مجلس در این جلسه با اشاره به پروژه های ناتمام عمرانی کشور و بودجه سال ۱۴۰۰، بر احصاء و دسته بندی همه پروژه های نیمه تمام کشور و تصمیم گیری موردی نسبت به هر یک و تکیه بر توان بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌ برداری از آنها تاکید کرد.

وی افزود: قالیباف وجود حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور و نیاز به نقدینگی تقریبا برابر با همین مقدار برای تکمیل پروژه‌ها، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت این پروژه‌ها را کار بین بخشی کمیسیون‌ها دانست و شناسایی پروژه های پیشران و اثرگذار ملی و محلی و توجه ویژه به آنها در بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد تاکید قرار داد.

رئیس حوزه ریاست مجلس در ادامه گفت: همچنین رئیس مجلس با اشاره به این موضوع که در کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه های اجرایی و توسط برخی افراد صاحب نظر، نظرات و پیشنهاداتی برای اولویت های مجلس ارائه شده است، خواست که مجموع این نظرات و پیشنهادات در جلسات مشترک رئیس کمیسیون مربوطه، مرکز پژوهش‌ها و هیأت رئیسه با دو برش زمانی یک ساله و چهارساله نهایی شود.

گفتنی است؛ جلسات مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها با هدف رسیدن به برنامه

راهبردی مجلس یازدهم و از طریق احصای اولویت‌های هر کمیسیون با نظر کمیسیون مربوطه، پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها، نظرات دستگاه های اجرایی و مرتبط با موضوعات و نظر حاضران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: