به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست ظهر امروز  - پنجشنبه - کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در راستای ایجاد تحول در قوه مقننه گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره کشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریل گذار کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس برای منابع مالی و اولویت های کشور تصمیم گیری کرده و بر اجرای آن نظارت می کند، اظهار داشت: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.

رییس مجلس شورای سالامی در ادامه تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.

قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بعد از بازنگری آن، یادآور شد: تا کنون اصلاحات زیادی روی این قانون در ادوار مختلف مجلس صورت گرفته که به صورت سلیقه ای بوده است از این را باید بدانیم روش اصلاح آیین نامه مهم است و نباید یک ماهه آن را به پایان رساند.

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان نحوه ارائه طرح ها و لوایح و اعلام وصول آنها را محل اشکال دانست و افزود: مجلس ستاد اداره کشور است و می تواند مشکلات اقتصادی که دلیل بروز آن صرفا اقدامات آمریکا نیست را برطرف کند؛ البته این امر نیاز به اصلاح بروکراسی دارد.

وی تأکید کرد: موارد اصلاح آیین نامه باید اولویت بندی شود و زمان‌بر شدن آن ایرادی ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون آیین نامه داخلی مجلس باید با کمک تمامی نمایندگان اصلاح شود تا به فهم مشترک و اقناع میان نمایندگان در مسائل مختلف بیانجامد.

 نشست های تخصصی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از روز گذشته پیرامون مباحث مختلف اصلاح آیین نامه داخلی مجلس آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

 تا کنون نشست هایی با موضوع شفافیت آرای نمایندگان، صیانت از مجلس و نمایندگان، افزایش کارآمدی مجلس در عرصه قانونگذاری، افزایش کارآمدی مجلس در عرصه نظارت و اختیارات، وظایف، حقوق و محدودیت های هیأت رئیسه مجلس برگزار شده است که در ابتدای جلسه، نمایندگان گزارش خود در رابطه با هر نشست را در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: