به گزارش گروه سیاسی برنا، «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب با بیان این که منطقه در مرحله ای به سر می‌برد که از نظر حجم تهدیدات و چالش‌ها بی نظیر است، آن چه آن را دخالت‌های منطقه ای دو کشور ایران و ترکیه می‌خواند را باعث تهدید امنیت ملی عربی دانست.

وی در گفت‌وگو با رسانه ها مدعی شد: دخالت های ایران و ترکیه امنیت ملی بسیاری از کشورهای عربی بلکه امنیت ملی تمام کشورهای عربی را تهدید می کند و ما سرزمین هایی داریم که توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به این دو کشور اشغال شده اند.

ابوالغیظ در ادامه مدعی شد که هدف دخالت های ایران و ترکیه ایجاد بی ثباتی داخلی و تهدید امنیت ملی است.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین تصمیمات حوثی‌های یمن را به تهران مرتبط دانست.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: