به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در بخشی از این پیام آمده است: چهاردهم مهرماه روز ملی دامپزشکی و پانزدهم مهرماه روز روستا و چقدر با مسماست این توالی نامگذاری ها در تقویم شمسی کشور؛ چراکه عمده فعالیت همکاران دامپزشکی در سرتاسر کشور در راستای یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت هایشان یعنی کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های دامی در معنای واقعی در روستاها تبلور می یابد و نقش مهمی در حفظ اشتغال و معیشت روستا دارد.

امروزه به مدد تلاش و سختکوشی پرسنل دامپزشکی، حتی در دورافتاده ترین مناطق کشور اقدامات ارزشمندی در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماری ها در جریان است که نقشی مهم در سرزندگی و جریان حیات در اقتصاد روستایی دارد.

با تبریک و تهنیت این روز بزرگ به تمامی همکارانم در تشکیلات دامپزشکی کشور و شاغلین بخش غیر دولتی و مرتبطین این حرفه؛ برای ایشان موفقیت و سربلندی و عاقبت بخیری از درگاه قادر متعال آرزومندم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: