«دیاکو حسینی»، تحلیلگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، با اشاره به پایان تحریم تسلیحاتی ایران طی روزهای آینده و همچنین تلاش های ایران در این سال ها به خبرنگار سیاسی برنا گفت: با توجه به اینکه تحریم‌های تسلیحاتی ایران در حال لغو شدن است و آمریکا با همه تلاش هایی که متحمل شد، قادر نبود تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند اما با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که آمریکا به طور یکجانبه در حال تلاش است که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کند. بنابراین ممکن است ایران در معرض چالش جدید قرار بگیرد و آمریکا به صورت یکجانبه و غیرقانونی، چه فروش و چه خرید تسلیحات توسط ایران و به سمت ایران را محدود کند و رفتارهایی را در هفته آینده نشان دهد که می‌تواند، بسیار خطرناک باشد.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر آمریکا درگیر انتخابات است و از یک سو، بخشی از مشغولیت های آمریکا محدود به انتخابات است و ممکن است توجه کافی نداشته باشد. از سوی دیگر ما می دانیم که آمریکایی ها، همواره به دنبال ایحاد بحران سازی در ارتباط با ایران هستند که از این طریق، چه بسا دولت ترامپ بتواند فرصت هایی در داخل انتخابات، برای ترامپ ایجاد کند.

او با بیان اینکه ایران باید هوشیاری لازم را در این مقطع داشته باشد، تصریح کرد: ایران باید از رفتارهایی که می تواند بهانه به دست دونالد ترامپ بدهد، خودداری کند. در نهایت این حق طبیعی و غیرقابل نقض ایران است که بتواند، بعد از 27 مهر ماه مطابق قطعنامه 2231 تسلیحات مورد نیاز را خریداری کند و یا به فروش تسلیحات اقدام کند. بنده فکر می کنم ایران باید از لحاظ سیاسی خویشتن داری کند و متوجه اهداف و ظرافت های اقدامات آمریکا در اعمال یکجانبه تحریم ها علیه ایران در این مقطع، باشد تا دچار مشکلات دیگر نشود. 3

خبرنگار: آزاده رحیمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: