به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در توییتر نوشت: اینکه آقای ذوالنور تصور کرده اند با استیضاح آقای رییس جمهور اوضاع نابسامان فعلی سامان پیدا می کند نشان دهنده این واقعیت است که ایشان و همفکرانشان نه تحلیل واقع بینانه و مبتنی برآسیب شناسی درست از اوضاع و شرایط کشور دارند و نه فهم روشن و دقیقی از سامان دادن به مشکلات موجود!!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: