«ابوالفضل عمویی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با "نقض آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان" گفت: درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ایران موضوع مهمی است به این جهت که هر دو کشور همسایه ما هستند و با آنها، روابط رسمی و ارتباطات مردمی داریم و مردم از این جهت به موضوع توجه ویژه ای دارند. 

او ادامه داد: در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حساسیت این موضوع را دنبال می کنیم. در سفری که به این منطقه داشتیم، آسیب هایی را که در اثر این درگیری به مردم وارد شده بود را از نزدیک مشاهده کردیم؛ آسیب هایی به مناطق مرزنشین ما وارد شده است و راکت های مختلفی از آن سوی مرز به خاک ایران، اصابت کرده است و بعضا چند مورد آسیب انسانی را شاهد بودیم، خداروشکر این درگیری تلفات جانی به همراه نداشته است و روند درمانی آن را شاهد بودیم. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد: مهم ترین اولویت که باید در دستورکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گیرد و جزو مطالبات ایران باشد، این است که درگیری ها سریعتر متوقف شود. البته تمامیت ارزی آذربایجان برای ما اولویت دارد و حقوق انسانی مردم در قره باغ باید مورد توجه قرار بگیرد.

عمویی در پایان گفت: پیگیری طرح جمهوری اسلامی ایران برای دو کشور همسایه از جمله مطالبات مجلس است. موضوع باید با جدیت و حساسیت بیشتر دنبال شود. ایران درباره مسایل مرزی و مصالح مردم خود، در حاشیه مرزی حساس است. انتظار داریم این راکت پراکنی ها از حاشیه مرزی جمهوری اسلامی فاصله بگیرد و از طریق گفت و گو، مسایل حل شود. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: