به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، تا شامگاه شنبه ۹۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۸۴ رای به صندوق‌ها ریخته شده است که از این بین، ۳۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۲۱۵ رای به صورت حضوری و ۵۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۶۹ رای هم به صورت پستی داده شده است.

هنوز ۳۳ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۷۲۳ برگه رای بازگردانده نشده است.

از مجموع ۲۰ ایالتی که ثبت نام رای‌دهندگان بر اساس گرایش حزبی انجام می‌شود، سهم دموکرات‌ها ۲۰ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۱۴۹ رای، جمهوریخواهان ۱۳ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۶ رای، اقلیت‌ها ۲۹۱ هزار و ۶۷۵ رای و سهم مستقلان یا غیرحزبی‌ها هم ۱۰ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۴۵۴ رای به ثبت رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: