به گزارش گروه سیاسی برنا، تاکنون از مجموع آرای شمارش شده جمهوریخواهان ۴۸ کرسی و دموکرات‌ها ۴۶ کرسی سنا را در اختیار دارند و ۲ کرسی هم به نامزدهای مستقل اختصاص یافته است.

 برای به دست آوردن اکثریت سنای آمریکا نیاز به ۵۱ کرسی است و تاکنون تکلیف ۳۱ کرسی از ۳۵ کرسی که در آن انتخابات برای انتخاب نماینده سنا برگزار شده بود مشخص شده است.

در مجلس نمایندگان اما تکلیف ۳۹۴ کرسی از ۴۳۵ کرسی مورد رقابت مشخص شده و طی آن تاکنون جمهوریخواهان با افزایش ۶ کرسی توانسته‌اند ۱۹۰ کرسی این مجلس را از آن خود کرده و دموکرات‌ها نیز با از دست دادن ۵ کرسی شمار کرسی‌های کسب شده خود را به ۲۰۴ برسانند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: