به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دیمیترى پسکوف، سخنگوى کرملین گزارش رسانه هاى انگلیسى درباره بیمارى و استعفاى پوتین را رد کرد.

دیمیترى پسکوف گفت: این مطالب احمقانه است. حال رییس جمهور خوب است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: