به گزارش برنا، مارک اسپر گفته وقتی هنوز وزیر دفاع بود، تصمیم گرفت به ابراز مخالفت با دیدگاه های رئیس جمهوری بپردازد و از این بابت متاسف نیست.

او درباره فردی که جانشین وی شده است، گفت: اگر او واقعا یک بله قربان گو است فقط خدا به ما کمک کند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: