به گزارش برنا، رافائل گروسی روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای ارائه گزارش سالانه این آژانس صحبت می‌کرد، درباره موضوع ایران افزود: من به طور مرتب اجرای تعهدات ایران مطابق برنامه جامع اقدام مشترک را به شورای حکام آژانس گزارش می‌دهم.

وی ادامه داد: آژانس به تایید عدم انحراف از مواد هسته‌ای اعلام شده ایران تحت موافقتنامه پادمانی ادامه می‌دهد. ارزیابی ها در مورد عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اعلام نشده برای ایران همچنان ادامه دارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد: در ماه اوت، برای گفت‌وگو با رئیس جمهوری روحانی و سایر مقامات ارشد به تهران رفتم. ما در مورد حل برخی از موارد اجرای پادمان ، از جمله دسترسی بازرسان خود به دو مکان مورد نظر آژانس در ایران، به توافق رسیدیم.

گروسی تاکید کرد: از آن زمان بازرسی ها در هر دو مکان انجام شده است. نمونه های محیطی گرفته شده توسط بازرسان ما در حال تجزیه و تحلیل هستند. من از توافقنامه بین آژانس و ایران استقبال می کنم که امیدوارم باعث تقویت همکاری و تقویت اعتماد متقابل شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: