به گزارش برنا، سوگا و بایدن صبح امروز پنجشنبه به وقت ژاپن برای اولین بار حدود ۱۰ دقیقه گفت و گوی تلفنی داشتند.

سوگا گفت: شرایط امنیتی در اطراف ژاپن به نحو روز افزونی وخیم می شود و او ضرورت تقویت بیشتر اتحاد ژاپن وآمریکا که برای صلح و رفاه منطقه ضروری است را به اطلاع بایدن رسانده است.

نخست وزیر ژاپن گفت او همچنین تمایل خود برای کار کردن با آمریکا به منظور تحقق منطقه آزاد و باز اقیانوس های هند و آرام را اعلام کرده است.

سوگا اظهار داشت: بایدن بر تعهد واشنگتن برای اِعمال ماده ۵ پیمان امنیتی ژاپن و آمریکا در مورد جزایر سنکاکو تاکید کرده است.

بایدن همچنین به سوگا گفت: مشتاق همکاری با ژاپن برای تقویت اتحاد دو جانبه و برای صلح و ثبات منطقه اقیانوس هند و آرام است.

نخست وزیر ژاپن پیش از این هم در توئیتی ضمن تبریک پیروزی بایدن، برای تقویت روابط میان توکیو و واشنگتن اظهار تمایل کرده بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: