به گزارش برنا، کاخ سفید پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم مطابق «فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹» توسط رییس جمهوری وقت آمریکا اتخاذ شده است.

در این بیانیه آمده است: روابط ما با ایران هنوز عادی نشده و روند اجرای توافقنامه‌های ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با ایران همچنان ادامه دارد.

این بیانیه افزود: به همین دلیل، وضعیت اضطراری که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ اعلام شد و اقدم هایی که در آن تاریخ در رابطه با این وضعیت اتخاذ شد، باید بعد از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰ نیز ادامه پیدا کند.

ترامپ در این بیانیه افزود: از همین رو، مطابق بخش ۲۰۲(d) قانون ملی وضعیت‌های اضطراری، وضعیت اضطراری در قبال ایران را که در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام شده است، به مدت یک سال ادامه می‌دهم.

در این بیانیه همچنین آمده است: وضعیت اضطراری اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ از وضعیت اضطراری که ۵ مارس ۱۹۹۵ در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ اعلام شد، مجزاست.

 

 
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: