به گزارش برنا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده از کرانه غربى و بلندى هاى جولان بازدید خواهد کرد. 

این بازدید بخشى از برنامه سفر وزیر خارجه آمریکا به سرزمین هاى اشغالى است. 

پمپئو نخستین وزیر خارجه خواهد بود که از این مناطق که تحت اشغال اسرائیل است، بازدید مى کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: