به گزارش برنا، «برنی سندرز»، سناتور دموکرات، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت:  ترامپ به جای این که به بحران های کشور رسیدگی کند همه را به خاطر هر یک از مشکلاتی که ما داریم، مقصر می داند. بحران حال حاضر کشور، مسئله بازگشایی کارخانجات و مراکز تجاری و فعالیت های اقتصادی است. کنگره باید همین حالا وارد عمل شود و به ضرر و زیان های هنگفت و بیکاری فزاینده فعلی رسیدگی کند.

او تاکید کرد: حقوق و دستمزد نیمی از مردم آمریکا به زحمت تا سرماه کفاف زندگی آنها را می دهد و میلیون ها میلیون نفر از مردم پول کافی برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز خانواده خود را ندارند. ما به اقتصادی نیاز داریم که برای همه فرصت شغل و درآمد ایجاد کند نه فقط برای ترامپ و دوستان میلیاردی وی.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: