به گزارش برنا، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

- طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور

- طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن

- طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

- طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به 4 استان

براساس این گزارش عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص اعلام استرداد یک لایحه ، گفت: استرداد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی شماره ثبت 88 به موجب درخواست مورخ 25 آبان ماه 99 ریاست محترم جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت وصول به اهداف مدنظر و به استناد بند یک ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: