به گزارش برنا، در بیانیه این سازمان حقوق آمده است: برخی از فعالان مدنی حقوق بشری در عربستان با اتهام ارتباط با رسانه‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل روبه رو هستند، از سوی دیگر برخی دیگر از این فعالان نیز به خاطر درخواست برای پایان دادن به نظام وصیتی مردان بر زنان در معرض محاکمه قرار دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: