به گزارش برنا، میزبان این نشست، اتحادیه اروپاست و انگیزه برگزارى آن، روز اول دسامبر مصادف با دهمین سال تاسیس بخش سیاست خارجى است.

در این نشست خاویر سولانا، کاترین اشتون، فدریکا موگرینى و جوسپ بورل همزمان در آن حضور خواهند داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: