به گزارش برنا، مجلس افغانستان به ۱۰ وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد داد که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد حنیف اتمر - وزارت امور خارجه

عدالهادی اغندیوال  -  وزارت دارایی

محمد مسعود اندرابی - وزارت کشور

اسدالله خالد  - وزارت دفاع

فضل احمد معنوی -وزارت دادگستری

عباس بصیر - وزارت آموزش عالی

نثاراحمد غوریانی - وزارت صنعت و تجارت

معصومه خاوری  - وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی

بشیر احمد ته‌ینج - وزارت کار و امور اجتماعی

 محمد قاسم حلیمی - وزارت ارشاد ، حج و اوقاف

قرار است ۱۳ وزیر پیشنهادی دیگر در روزهای آینده با اعلام برنامه های خود از نمایندگان مجلس درخواست رای اعتماد کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: