«جلال میرزایی»، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با تندروی ها در مجلس یازدهم و برخی اقدامات عجیب مانند اعتصاب غذا برای حل مشکلات حوزه انتخابیه گفت: اکثریت مطلق مجلس وابستگی به جریان نواصولگرایی دارند و این جریان با نحوه کار تشکیلاتی و تقسیم کار آشنا نیست، به همین دلیل جامعه، شاهد چنین رفتارها و اقداماتی از سوی آنها است. نمایندگانی که ادعا دارند، می توانند قوه مجریه را اداره کنند، در مدیرت مجلس مانده اند! علت آن نداشتن یک اتاق فکر برای تبیین برنامه و تقسیم کار و توجیه نمایندگان است.

او ادامه داد: فقدان برنامه ریزی و نداشتن اولویت ها، مجلس را به چنین وضعیتی کشانده است؛ باید نمایندگان توجیه شوند که در سطح ملی و استانی چه موضع گیری های داشته باشند. نمایندگان شناخت کافی در رابطه با منابع و امکانات کشور ندارند و به انتظارات دامن می زنند و زمانی که انتظارات آنها، برآورده نشود با ادبیات نامتعارف با مسئولین کشور صحبت می کنند و علت عمده، عدم آشنایی نسبت به محدودیت ها و منابع کشور است. 

میرزایی مطرح کرد: نمایندگان گمان می کنند کشور منابع بیکران دارد و مشکل در توزیع و نحوه تخصیص است به دلیل عدم آگاهی، دولت را ناکارآمد می دانند و تاملی بر ظرفیت ها و منابع کشور، ندارند.

نماینده مردم ایلام در رابطه با طرح ارایه خودرو ایرانی به نمایندگان مجلس یازدهم گفت: تعجب می کنم این طرح چگونه است و چرا باید وقت مجلس صرف چنین طرح هایی شود؛ نمایندگانی که مدعی استفاده از ظرفیت های داخلی (که از نظر آنها دولت به آنها بی توجه است) برای خدمت به مردم بودند، اکنون در این طرح ماشین برای خودشان مانده اند. مگر قرار نبود امید را احیا و مجلس را کارآمد کنند مگر مدعی نبودند که می‌خواهند، مجلس را به راس امور برگردانند، حال نه تنها در راس امور قرار ندارند بلکه در نحوه استفاده خودرو برای خود، مانده اند. 

عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم بیان کرد: مدیریت در مجلس یازدهم کار آسانی نیست، در مجلس یازدهم طیفی میدان داری می کنند که حرف شنوی از کسی ندارند. نمایندگان با شعار به پارلمان راه یافتند و انتظارات را افزایش دادند اما متوجه شدند که نمی توانند به شعارهای خود عمل کنند، زیرا وعده هایشان در حوزه نظارتی و تقیینی نیست، طبیعی است که دچار سرخوردگی شوند. نمایندگان نه تنها مجلس را با راس امور نمی برند بلکه جایگاه نماینده را تنزل می بخشند.

او در رابطه با تاثیر مجلس یازدهم بر انتخابات 1400گفت: عملکرد مجلس با توجه به اینکه اکثریت مطلق آن طیف نواصولگرایان هستند و برای ریاست جمهوری از مدت ها پیش برنامه داشتند، تاثیر زیادی بر کاندیدای این جریان سیاسی برای ۱۴۰۰دارد. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: