به گزارش برنا، در چنین شرایطی و دور از انتظار ایشان روز شادی آل سعود به عزایی جانکاه تبدیل شد چرا که دقیقا در همین روز "پایگاه ماس" یعنی کلید فتح "مارب" بدست ارتش و نیروهای یمنی سقوط کرد و در واقع اصلی ترین پایگاه حامیان دولت غیر قانونی منصور هادی رییس جمهور مستعفی یمن بدست مبارزین یمنی فتح شد. صدای لرزان "ملک سلمان" در افتتاحیه این نشست اگرچه پیری و از کارافتادگی او را حکایت می کرد اما در واقع و همزمان از عمق افسردگی و وادادگی او در خصوص آنچه در پایگاه ماس اتفاق افتاده بود حکایت داشت.

امروز صدای سلمان لرزان بود و بی صدایی رسانه های سعودی و وابستگان انها درقبال این "تحقیر تاریخی السعود" بلندترین صدایی بود که در عالم شنیده شد. آیا یمنی ها برای آنکه شیرینی امروز را به کام سلمان و آل سعود زهر مار کنند نقشه و برنامه ای از پیش تعریف شده داشته اند یا لطف خدا این همزمانی را برای آنها رقم زد؟ دور از ذهن نیست هر دو مولفه در این همزمانی تلخ و شیرین موثر بوده اند بایستی بانتظار نشست و جزئیات را از زبان ژنرال جوان یمنی "یحیی سریع" شنید ...

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: