به گزارش برنا،  پمپئو در دوحه با هیات طالبان و دولت افغانستان به طور جداگانه گفت و گو کرد.

این مذاکرات پمپئو بدون انتشار گزارشی مبنی بر پیشرفت در روند گفتگوها پایان یافت. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: