به گزارش برنا، سخنان کریس کونز نامزد احتمالى وزارت خارجه بایدن درباره ایران و برجام با استقبال نهادها و فعالان ضد ایرانى همچون بنیاد دفاع از دمکراسى روبرو شد.

کونز گفته بود پیش از بازگشت آمریکا به برجام باید براى محدودشدن برنامه موشکى ایران کارى کرد.

جیم لوب مدیر لوبلاگ گفت این اظهارات مهر تایید بنیاد دفاع از دمکراسى را گرفته است.

همین اظهارنظر براى اثبات عدم صلاحیت او در تصدى وزارت خارجه کافیست ؛ اگر جو بایدن خواهان دستیابى به توافق با ایران باشد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: