به گزارش برنا، به نقل از الیوم السابع، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در سخنرانی از طریق ویدئوکنفرانس گفت: قانون‌های اساسی کشورهای ما باید همواره تحت بازنگری و به روزرسانی باشند تا با چالش‌ها و با جهانی که ویژگی‌های آن به سرعت در حال توسعه است، همخوانی داشته باشد.

وی از همگان خواست تا از تریبون قضائی دیجیتال که در نشست‌های پیشین راه اندازی شد، استفاده کنند تا به ملت‌های آفریقا خیر و نفع برسانند.

رئیس جمهوری مصر عنوان کرد: تغییرات دیجیتال بر ما ایجاب می‌کنند که با این تغییرات با اندیشه و تفکر عمیق تعامل کنیم.

سیسی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی بر همه ما ایجاب می‌کند که در مقابله با کرونا، اندیشه و تدبیر و تدبر داشته باشیم.

پیشتر همه پرسی برگزار شده درمورد اصلاحات قانون اساسی، اجازه ماندن سیسی در قدرت تا سال ۲۰۲۴ را داد و به او اجازه کاندیداتوری برای بار دیگر تا شش سال دیگر را می‌دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: