به گزارش برنا، ریچاد نفیو، مشهور به تزار تحریم های ایران در زمان اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا، به تیم وزارت خارجه این کشور بازگشت.

او در زمینه تحریم های ایران کتابی با عنوان هنر تحریم ها نوشته که به زبان فارسی هم ترجمه شده است

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: