به گزارش برنا، نخستین جلسه هیات دولت آمریکا در دوره بایدن تشکیل شدتمامى وزیران و سایر اعضاى پیشنهادى بایدن براى حضور در دولت توانستند از سنا راى اعتماد بگیرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: