به گزارش برنا، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلان داشت که دفتر کنترل دارایی های خارجی امروز شرکت جواهراتی میانما یک نهاد متعلق به دولت میانمار که مسئول تمام فعالیت ها در زمینه سنگ های قیمتی است را تحریم کرد.

طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، سنگ های قیمتی یک منبع اقتصادی مهم برای رژیم نظامی میانمار است که وحشیانه اعتراضات در این کشور را سرکوب می کند و مسئول حملات مرگبار به مردم از جمله کشتار کودکان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: