به گزارش برنا، لایحه «قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها » توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط و کارشناسان متخصص، تهیه و پس از ارسال به دولت در تاریخ  1398/11/8، در جلسات مختلف کمیسیون امور زیربنایی آن مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مفاد آن به شرح زیر در لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا که در تاریخ 1398/11/8در هیات وزیران تصویب و در تاریخ 1399/12/20 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده ادغام شد :

شرایط صدور پروانه ساخت در روستا توسط دهیار،

نظارت بر ساخت و ساز بر اساس طرح هادی و الگوی معماری بومی و بافت روستایی و تاریخی منطقه تدوین شده بوسیله وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن،

ممنوعیت تفکیک اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست،

فهرست انواع تخلفات مربوط به ساخت و ساز در روستا و تعیین مجازات برای هریک،

رسیدگی به این تخلفات در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در شهرستان مرکب از نمایندگان دستگاههای مربوط،

قلع بنای بدون پروانه در روستا با حضور دادستان،

پیش بینی مجازات برای دهیار متخلف و... مفاد لایحه «قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها » در مورد حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغها و هرگونه عملیات عمرانی و تغییر کاربری غیرمجاز نیز در لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحی آن مصوب سال 1385 ادغام گردید. امیدواریم مجلس شورای اسلامی، این لوایح را هرچه سریعتر بررسی و بدون تغییر بنیادین در آنها تصویب نماید.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: