به گزارش برنا،  بایدن ساعاتی پیش از حضور در کنگره و سخنرانی در جمع نمایندگان با برخی از خبرنگاران و مجریان خبری رسانه های آمریکایی گفت و گو کرد.

 او گفته چالش قرن بیست و یکم آن اس که آیا دمکراسی قادر به رقابت با دیکتاتوری هست یا نه؟

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: