آیین رونمایی از تازه ترین کتاب خاطرات "آیت الله هاشمی رفسنجانی " توسعه از امیر کبیر تا هاشمی رفسنجانی با سخنرانی " محسن هاشمی " ،"مسیح مهاجری "عصر امروز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه برگزار شد .

لینک کوتاه خبر