به گزارش برنا از خبرگزاری رویترز؛ راب در استانه نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در لندن که نخستین نشست حضوری آنان در ۲ سال گذشته خواهد بود، افزود: بریتانیا گروه هفت را به توافق در باره یک ساخت ساز وکار واگنش سریع به پخش انتشار نادرست از سوی روسیه فرامی خواند، تا بتوانیم هنگامی که تبلیغات یا اخبار نادرست منتشر می شود، نه تنها به صورت انفرادی بلکه به صورت گروهی به آن پاسخ بدهیم و حقیقت را نه تنها برای شهروندان این کشور، بلکه روسیه، چین و جهان صادقانه منتشر کنیم.

راب در این باره گفت: برای ما گسترش همبستگی بین المللی کشورهای همفکر که برای جوامع باز، حقوق بشر، مردمسالاری و بازرگانی آزاد، پایداری و ایستادگی می کنند، از بیشترین اهمیت برخوردار است. بسیاری از این همپیمانان می خواهند بدانند که این همه گیری چگونه آغاز شده است.

او همچنین خواهان برداشته شدن برخی موانع میان گروه هفت و دیگر کشورهای هم اندیش شد تا شبکه گسترده تری از همپیمانان ایجاد شود که بر بازارها و اقتصاد باز و مردمسالاری، پافشاری می کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: