به گزارش برنا، دفتر الجبوری با انتشار بیانیه ای در این باره، تلاش برای سوء قصد کارمندان این دفتر در استان دیاله و تیراندازی از سوی افراد ناشناس به سوی آنها و زخمی شدن دو نفر را محکوم کرد. 

بیانیه افزوده است که این امر مسئولیت مضاعفی را بر نیروهای امنیتی در مقابله با این گونه افراد که برای جان انسان ها ارزش قائل نیستند به ویژه کسانی که به رقابت شریفانه ایمان ندارند و به سلاح و خشونت روی می آورند، تحمیل می کند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: