به گزارش برنا، سعید جلیلی در بخش اول مناظرات گفت: اگر می خواهیم اعتماد مردم را جلب کنیم باید رفتار مسئولان درست شود. یکی از موضوعاتی که مانع است؛ فرهنگ غلط سیاسی در نظام اجرایی و اداری است که مربوط به یک جناح و دولت نبوده و موضوعی فراگیر است. کسانی که رفیق یا رقیب شما باشند ممکن است این آسیب را بینند.

وی افزود: اگر در فرهنگ سیاسی کشور، نمایش جای کار واقعی را بگیرد نمی توان انتظار پیشبرد کارها را داشته باشیم و با نمایش کشور اداره نمی شود. اگر به جای نتیجه کار، فرآیند را توضیح دهید به اینجا می رسیم که فرهنگ غلط است و کارها پیش نمی رود.

جلیلی گفت: وقتی کارهای ریشه ای را کنار بگذارید و به کارهای نمایشی بپردازید این اتفاق می افتد. اگر به اصلاح بودجه و نظام بانکی نپرداختید کارها با مشکل مواجه می شود. باید کارهای مسئولان در زندگی مردم دیده شود و در غیر این صورت کاری انجام نشده و تنها نمایشی بوده است. مثلا می گویند توافق کردیم که تحریم ها برداشته شود اما تحریم ها دو برابر شد این امر نمایشی است.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر تصمیمی به موقع نگرفتید و دو سال کشور معطل بود. اگر چند شغلی در بین مسئولان رواج داشته باشد و کار تمام وقت نداشته باشد مسئول نمی تواند کار را دنبال کند. باید فرهنگ سیاسی اصلاح شود تا امور پیش برود و این فرهنگ نباید به نسل بعد منتقل کرد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: