به گزارش برنا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در رابطه با سیاست خود برای مدیریت میان بخشی اعضای دولت خود گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام اداره کشور داریم که دولت سلام هم به دنبال اصلاح نظام اداری است؛ نحوه تقسیم وظایف است.

وی افزود: در حوزه فرهنگ در یک بررسی اولیه ۳۸ سازمان فعال داریم، در آموزش و بهداشت و سلامت هم به همین صورت است.برای فرار از پاسخ‌گویی شوراهایی درست شده است و وزرا مصوبات را در قالب این شورا ها به تصویب می رسانند و مسئولیت پاسخگویی این مصوبات معلوم نیست که به عهده کیست این ها باید مشخص شود.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: مدل حکمرانی براساس نظریه مردم رشید داریم و براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی عمل می کنیم . منابع بودجه منطقه ای توزیع می شود.

وی افزود: دولت پنج فرماندهی در پنج حوزه پیدا خواهد کرد که هرکدام از فرماندهان با حفظ سمت، دبیر شوراهای عالی خواهد شد و معاون رییس جمهور در حوزه های مربوطه خواهند شد.سه حوزه کلی خواهیم داشت که اولین آن رئیس جمهور، وزیر کشور ومعاون اول و استانداران خواهند بود.دومی رییس جمهور و معاون برنامه بودجه و و‌زورا هستند، سومی هم ریس جمهور و رییس دفتر او و شوراهای عالی عضو خواهند بود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: