به گزارش برنا، محسن مهرعلیزاده در نیمه دوم مناظرات گفت: تا چند سال گذشته دانش هسته ای و توسعه آن اعم از داروسازی، کشاورزی و... به همت جوانان توسعه پیدا کرده و باید انستیتوهای مختلف فعالیت و دانش را بومی و در اختیار فناوری های مختلف قرار دهند و انستیتوهای تحقیقاتی باید راه اندازی شود.

وی افزود: به جوانان اهمیت بدهیم، آنان را نباید از کشور فراری دهیم و باید جوانان را حفظ کنیم. با حفظ جوانان با کسب مدارج علمی بالا و تراوشات ذهنی خوب، توسعه را به دست می آوریم.با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کشور شامل جوانان و بانوان هستند که طی سالیان گذشته فشار را تحمل کردند و از حقوق اجتماعی خود نتوانستند دفاع کنند و باید از زنان در فضاهای کارشناسی و مدیریتی استفاده کنیم.

مهرعلیزاده ادامه داد: در هر استان یک نفر از معاونین و در دولت خودم سه تن از زنان را به عنوان وزیر و در صورت عدم همکاری مجلس به عنوان معاونین خودم به کار گرفته استفاده می کنم.میانگین سنی دولت خودم را 45 سال اعلام می کنم. از نخبگان و با سوادان استفاده می کنم.

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: