به گزارش برنا، عبدالناصر همتی در رابطه با سبک زندگی مبتنی بر تحکیم خانواده گفت: از مسائل مهم ما خانواده است و در شعار انتخاباتی ام، گفته ام هدفم تعامل از خانه تا جهان است.نمی خواهیم شعاری عمل کنیم، مشکل خانواده های ما گسستگی فرهنگی است، دهه ۷۰ ،۸۰، و ۹۰ نمی توانند به سبک ما زندگی کنند و ما باید بتوانیم تعامل ایجاد کنیم.

وی افزود: قاضی زاده می گوید چرا ما را جمع می بندی؟ چون همه شما یک تفکر دارید. جوانان هیچ آزادی اجتماعی و عملی ندارند.من از فرمانده های اقتصادی خنثی سازی تحریم بودم، جوانان ما با این روند شغل نخواهند داشت و آسایش اجتماعی خود را از دست می دهند.

همتی تصریح کرد: ۵۰٪ جمعیت کشور ما زنان هستند، به من در این چندروز گفتند چرا به موضوع پیامک در بی حجابی اشاره کردی اما من می گویم باید گشت ارشاد ممنوع شود.

وی گفت: من در کابینه ام حداقل ۵ زن خواهم داشت و از زنان در دولتم به طور فعال استفاده می کنم.

 
 

 

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: