به گزارش برنا، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:تصمیم ایران برای ساخت صفحه سوخت سیلیساید با استفاده از اورانیوم با خلوص‌۲۰ درصد صرفا برای اهداف صلح آمیز و به منظور استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران است و مطابق با رویه ها، این موضوع را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده است. بر خلاف ادعای این کشورها، این محصول دارای مصارف صلح آمیز، دارویی و بشردوستانه است‌ و تولید آن هیچ مغایرتی با تعهدات عدم اشاعه ای و پادمانی ایران ندارد. 

او ادامه داد:هیچ کس نباید از ایران انتظار داشته باشد در حالیکه زیر فشار سهمگین تحریم های یکجانبه است، به طور یکجانبه تعهدات برجامی خود را رعایت کند. دسترسی فراپادمانی و اقدامات شفافیت ساز داوطلبانه از سوی ایران از جمله اجرای موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین مطابق با بندهای مندرج در برجام انجام خواهد شد.مواضع سخنگوی‌وزارت خارجه آمریکا در این خصوص غیرقابل قبول است.

 

خطیب زاده گفت: آمریکا در حالی از اقدامات ایران اظهار نگرانی می کند که وضعیت فعلی حاکم بر برجام ناشی از اقدامات و رویکردهای غیرقانونی و یکجانبه خود این کشور است 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: