به گزارش برنا، نتایج یک نظرسنجی توسط یک موسسه افکار سنجی نشان می دهد که به اعتقاد ۵۷ درصد از مردم آمریکا، شخص دیگری بجای «جو بایدن» در حال انجام امور ریاست جمهوری است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی تنها ۳۶ درصد از افراد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که خود بایدن در حال انجام تمامی کارهای ریاست جمهوری است.

بیشترین میزان بی اعتمادی به بایدن از سوی جمهوریخواهان بوده که فقط ۱۱ درصد از آنها معتقد بودند بایدن در حل انجام امور ریاست جمهوری است.

اعتقاد به بایدن در نزد افراد مستقل ۳۶ درصد و در نزد دموکرات ها ۵۹ درصد بود.

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: