به گزارش برنا ؛ عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه خطاب به دولت آمریکا نوشت:

ما در دوران انتقالی به سر می بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است. 

روشن است که گفتگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای هر دموکراسی است. 

آمریکا و انگلیس باید این نکته را درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده اجرا می باشد - با برجام را متوقف کنند. 

تبادل (زندانیان) را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن،  باعث از دست دادن هم تبادل و هم توافق می شود. 

ده فرد زندانی از همه طرف ها می توانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: