به گزارش برنا، باوجود تجمع هزاران نفر مقابل ورودی اصلی فرودگاه کابل در ماه اوت برای خروج از افغانستان، سازمان سیا برای خارج کردن اسناد کلیدی و ماموران اطلاعاتی از یک ورودی مخفی دیگر استفاده می‌کرد.

در دو روز آخر از این در براى خارج کردن سایر شهروندان نیز از آن استفاده شد.استفاده از این ورودی که دروازه افتخار یا آزادی نام دارد، در حدی سری بوده که حتی نیروهای طالبان نیز از این اقدام باخبر نبودند.

ماموران سازمان سیا، نیروهای گارد دلتای آمریکا و نیروهای افغانِ تحت آموزش سیا، این دروازه را کنترل می‌کردند و این ماموران از همین ورودی با آخرین پرواز از افغانستان خارج شدند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: